Категория "4"

4-AHCP

4-AHCP

2-аміно-3-(3-гідроксі-7,8-дігідро-6Н-циклогептаізоксазол-4-іл) пропионовая кислота (2-amino-3 (3-hydroxy-7,8-dihydro-6H-cyclohepta isoxazol-4-yl) propionic acid, 4-АНСР) - высокоактивный ингибитор АМРА- и каинатних глутаматных рецепторов…
Подробнее